Program usposabljanja kandidatov za voznike vsebuje teoretični del.
Splošni del traja najmanj 16 pedagoških ur.

Za kandidate za voznika, ki imajo veljaven splošni del teoretičnega usposabljanja, se izvede dodatni del teoretičnega usposabljanja, če se usposabljajo za pridobitev vozniškega dovoljenja:

  • kategorije AM, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur,
  • kategorije A1, A2 in A, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur,
  • kategorije B1 in B, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur.